Εκπαίδευση στο αξιολογητικό εργαλείο ICF

 

Α' ΜΕΡΟΣ :

Παρουσίαση των τομέων λειτουργικότητας ενός ατόμου βάσει ICF.

 

Β' ΜΕΡΟΣ :

Ελεύθερη συζήτηση που αφορούν σε θεραπευτικά ζητήματα που μας απασχολούν.