Δουλεύοντας με παιδιά, εφήβους και ενήλικους που τραυλίζουν 

Σκοπός του σεμιναρίου :

Διήμερο σεμινάριο στη θεραπεία τουτραυλισμού για λογοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να ασχοληθούν κλινικά με τις διαταραχές ροής της ομιλίας. Το σεμινάριο είναι εισαγωγικό και για αυτό δεν προυποθέτει γνώσεις πάνω στις διαταραχές ποής τηνς ομιλίας ή προηγούμενη κλινική εμπειρία με τη συγκεκριμένη κατηγορία διαταραχών.

Μαθησιακό αποτέλεσμα :

  1. Θα γνωρίζουν το σύγχρονο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο μέσα από το οποίο αντιμετωπίζονται οι διαταραχές ροής της ομιλίας.
  2. Θα αναγνωρίζουν τις κλινικές ιδιαιτερότητες κάθε ηλικιακής ομάδας προσώπων που τραυλίζουν και θα μπορούν να κατανοήσουν τις θεραπευτικές ανάγκες κάθε ηλικίας.
  3. Θα έχουν εκτεθεί στο θεωρητικό υπόβαθρο και θα μπορούν να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές στις κυριότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
  4. Θα ανακαλύψουν διαγνωστικά κριτήρια, κλινικές πρακτικές και τα αποτελέσματα της θεραπείας μέσα από την παρουσίαση κλινικών παραδειγμάτων.
  5. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ποιές κλινικές δεξιότητες ήδη έχουν σαν θεραπευτές που μπορούν να αξιοποιήσουν στη θεραπεία των διαταραχών ποής της ομιλίας και ποιές χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω.

Το σεμινάριο έχει αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα συζητούνται σε συνδυασμό με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν, να σχολιάσουν και να συζητήσουν το δεδομένο με βάση την δική τους εμπειρία και γνώση και να συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στην τελική διαμόρφωση του περιεχομένου του σεμιναρίου.