Προετοιμασία Υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διοργανώνεται πρόγραμμα προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το πρόγραμμα το οποίο έχει προσαρμοστεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος εστιάζει στις κυριότερες διδακτικές ενότητες της τράπεζας θεμάτων και το πρακτικό μέρος στην προετοιμασία των υποψηφίων για το σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας και της συνέντευξης, οι οποίες αποτελούν το δεύτερο μέρος της εξέτασης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α΄/09-11-2015) από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προυπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. (www.eoppep.gr)

 

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος :

  1. Η προετοιμασία των υποψηφίων σε σημαντικές θεωρητικές ενότητες και η ανάπτυξη βασικών ενοτήτων της τράπεζας θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  2. Η εκπαίδευση των εκπαιδευομένων με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να παρουσιάσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση στη διδασκαλία που θα παρουσιάσουν στις εξετάσεις.
  3. Προετοιμασία των υποψηφίων για τη συνέντευξη.

 

Το πρόγραμμα αποτελείται :

Θεωρητικό μέρος : Θα αναπτυχθούν οι κυριότερες θεματικές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Πρακτικό μέρος : Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας - Προετοιμασία υποψηφίων για την συνέντευξη.

 

Χρονική διάρκεια :

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες και θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες, οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής :

Θεωρητικό μέρος 4 ώρες :

  • Ανάπτυξη των βασικών ενοτήτων της τράπεζας θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Υποδείξεις για τον τρόπο προετοιμασίας της μικοροδιδασκαλίας

Πρακτικό μέρος 4 ώρες :

  • Κατά την διάρκεια του πρακτικού μέρους πρόκειται να γίνει η παρουσίαση των μικροδιδασκαλιών- Προετοιμασία για τη συνέντευξη που αποτελεί το δεύτερο μέρος της εξέτασης.

 

Σε ποιούς απευθύνεται :

Σε εκπαιδευτές ενηλίκων κάθε τύπου φορέα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση παρακολούθησης.