Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σεμινάρια τα οποία έχουν ως στόχο :

  • Την απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.
  • Την προσωπική ολοκλήρωση.
  • Την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.