Εξ' αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κοινωνικων Λειτουργών

2ος Κύκλος

 

Το πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης απευθύνεται :

  • Σε νέους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και σε φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας που πραγματοποιούν την εργαστηριακή ή την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο ή επιθυμούν υποστηρικτική εποπτεία ως αποτέλεσμα της δυναμικής της ομάδας.
  • Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους ή τυγχάνει να απασχολούνται εθελοντικά ή είναι εργαζόμενοι σε Φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ευρύτερης Κοινωνικής Πολιτικής στην Κοινότητα (Σύλλογοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά.), στην εκπαίδευση (Α' βαθμια, Β' βάθμια εκπαίδευση) ή την ψυχική υγεία (Ξενώνες, οικοτροφεία, άλλες δομές περίθαλψης).

Σκοπός των μαθημάτων είναι η ενεργητική, διαρκής ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματιών στο χώρο εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια δημιουργίας διεπιστημονικών ομάδων.

Έναρξη προγράμματος : 11 Μαίου 

Λήξη προγράμματος : 29 Ιουνίου

  • Παρέχεται ομαδική εποπτεία σε κάθε συνάντηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση από την ομάδα.
  • Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 4 εβδομαδιαίες συναντήσεις και θα είναι διάρκειας 3 ωρών .
  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 διδακτικές ώρες και ορίζεται αντίστοιχα σε 24 ώρες διαδικτυακού μαθήματος και 6 ώρες θεωρητικής μελέτης, εκπόνησης εργασιών, κλπ.
  • Το κόστος συμμετοχής για το 2 μηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέρχεται στα 150 ευρώ.
  • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.