Το πρόγραμμα απευθύνεται :

 • Σε νέους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και σε φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας που πραγματοποιούν την εργαστηριακή ή την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο ή επιθυμούν υποστηρικτική εποπτεία ως αποτέλεσμα τις δυναμικής της ομάδας.
 • Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους ή τυγχάνει να απασχολούνται εθελοντικά ή είναι εργαζόμενοι σε Φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ευρύτερης Κοινωνικής Πολιτικής στην Κοινότητα.

 

Σκοπός :

Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενεργητική, διαρκής ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματιών στο χώρο εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια δημιουργίας διεπιστημονικών ομάδων.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας της ομάδας.

Επίσης, παρέχεται ομαδική εποπτεία σε κάθε συνάντηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση από την ομάδα.

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα :

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ;

 • αντιλαμβάνονται την σχέση τους με το πλαίσιο πρακτικής ή τον χώρο εργασίας
 • εμπλέκονται ενεργητικά στις δράσεις, τα προγράμματα και τα δίκτυα των Φορέων εργασίας
 • αναπτύξουν νέες στάσεις σε ότι αφορά το επιστημονικό προφίλ και την δεοντολογία (αξίες, όρια, λειτουργία, συμπεριφορα)
 • αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (σύνταξη κοινωνικού ιστορικού, συλλογή στοιχείων, λήψη συνέντευξης κ.α.)
 • να συνεργάζονται σε ομάδες και να εκπονούν εργασίες
 •  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :

 

Τετάρτη 22 Μαρτίου

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην Τρίτη Ηλικία

 • Ψυχιατρικά προβλήματα στην Τρίτη Ηλικία
 • Η Νόσος Αlzheimer και άλλες διαταραχές σχετιζόμενες με άνοια

Τετάρτη 29 Μαρτίου

Κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων

 • Το ηλικιωμένο άτομο στην οικογένεια και η φροντίδα χρονίως πασχόντων στο σπίτι. Εργαλεία και καλές πρακτικές.
 • Η μείωση της επιβάρυνσης από την φροντίδα των ηλικιωμένων για τους επαγγελματίες σε προγράμματα κατ' οίκον φροντίδας. Πρακτικές συμβουλές για επαγγελματίες και φροντιστές.

Τετάρτη 12 Απριλίου

Κοινωνική εργασία και συμβουλευτική υποστήριξη στα σχολεία

 • Σχολική κοινωνική εργασία και κοινωνική ένταξη.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και παρεμβάσεις στην οικογένεια.
 • Μεθοδολογία εργασίας.
 • Διαχείριση υποστηρικτικού υλικού, κοινωνικό ιστορικό, δεοντολογία.

Τετάρτη 26 Απριλίου

Κοινωνικό ιστορικό - Φόρμες ενηλίκων/ανηλίκων

 • Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων στο χώρο εργασίας-δεοντολογία και καλές πρακτικές.
 • Μεθοδολογία ομαλής μετάβασης της περίπτωσης.
 • Καλές πρακτικές παραπομπής της περίπτωσης/Δεοντολογία επαγγέλματος.

Τετάρτη 17 Μαίου

Ψυχική Υγεία - Κοινωνική Εργασία με Ψυχικά ασθενείς στην Κοινότητα

 • Ψυχική υγεία και ψυχική ασθένεια
 • Υποστήριξη οικογένειας με ψυχικά ασθενή στην κρίση/εκούσια, ακούσια νοσηλεία.
 • Κοινωνική εργασία με οικογένειες ψυχικά ασθενών - προγράμματα κατ' οίκον φροντίδας.

Τετάρτη 24 Μαίου

Μεθοδολογία Συμβουλευτικής επικοινωνίας

 • Αντικείμενο, σκοπός και στόχοι της Συμβουλευτικής στην Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Ομάδες.
 • Απαραίτητες δεξιότητες κατά τη συμβουλευτική διαδικασία.
 • Συμβουλευτική σχέση/Δεοντολογία επαγγέλματος.
 • Βιωματικές ασκήσεις.

Τετάρτη 21 Ιουνίου

Διαχείριση Ομάδας στα πλαίσια εργασίας

 • Η Ομάδα.
 • Στάδια εξέλιξης της Ομάδας.
 • Ανάπτυξη δυναμικής της Ομάδας.
 • Θεωρίες δυναμικής της Ομάδας.

Τετάρτη 28 Ιουνίου

Διαχείριση συγκρούσεων στην εργασία

 • Ορισμός της σύγκρουσης
 • Κατανοώντας τις ποικίλες διαστάσεις της σύγκρουσης.
 • Στάση απέναντι στη σύγκρουση.
 • Η αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην ομάδα εργασίας.

Ημέρα : Τετάρτη

Ώρα : 17:00-19:00

Κόστος : 150 ευρώ