Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τον Πιστοποιημένο Συνεργάτη της UNICERT - Πανεπιστήμιο Πειραιώς, I.C.T.C. διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Πληροφορικής που οδηγεί στην απόκτηση του Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών : ''UNICERT PRIMARY''.

Η εκπαίδευση είναι Δωρεάν. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται ΜΟΝΟ με το κόστος των εξετάσεων.

Το πακέτο Πιστοποίησης περιλαμβάνει :

  • ΔΩΡΕΑΝ Πιστοποιημένη Εκπαίδευση 28 ωρών στο MS Office (Word-Excel-Internet/Outlook-Power Point-Access-Windows)
  • Πιστοποιημένους Καθηγητές από την Microsoft
  • Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό (CD) των 6 ενοτήτων
  • Δωρεάν Έκδοση Πιστοποιητικού
  • ΔΩΡΕΑΝ όλες οι επανεξετάσεις σε περίπτωση αποτυχίας

 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

Βασικό Πτυχίο : Word, Excel, Internet : 190 ευρώ (και οι 3 ενότητες αθροιστικά)

Επιπλέον Πτυχίο : Power Point, Access, Windows : 50 ευρώ (και οι 3 ενότητες αθροιστικά)

Φοιτητές και Άνεργοι : 190 ευρώ (και οι 6 ενότητες)

 

Το πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ που αποκτάται από το πρόγραμμα, είναι αναγνωρισμένο εφ' όρου ζωής από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ (υπ' αριθμ. 148/21.1.2015-EQA κατά ISO 9001:2008).

Το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται και από το εξωτερικό.