Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στην Άνοια

Διοργανώνεται διήμερο σεμινάριο το οποίο θα αποτελέσει την αρχή ενός κύκλου σεμιναρίων για την Άνοια ως μια προσπάθεια ενίσχυσης και ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν :

Επαγγελματίες Υγείας (ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί φροντιστές, επισκέπτες υγείας), αλλά και σπουδαστές ανάλογων σχολών ή τμημάτων οι οποίοι επιθυμουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση (παρουσίαση και ανάλυση περίπτωσης, συζήτηση, παιχνίδι ρόλων κ.ά.) ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας της ομάδας.

Βασικός στόχος :

Είναι η εκπαίδευση των περιθαλπόντων και των επαγγελματιών υγείας με τα τελευταία δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση της νόσου (επικοινωνία και φροντίδα του ασθενούς, δραστηριότητες και περιβάλλον, αυτοφροντίδα του περιθάλποντα, οδηγίες για επαγγελματίες) και η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας στους επαγγελματίες ειδικούς κοινωνικούς επιστήμονες και φοιτητές. Η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια δημιουργίας διεπιστημονικών ομάδων.

Σκοπός :

Είναι η ενεργητική, διαρκής ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματιών στο χώρο εργασίας ή πρακτικής άσκησης. 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

1η ημέρα :

 • Φιλοσοφία της εκπαίδευσης
 • Άνοια - ορισμοί, αποσαφηνίσεις εννοιών
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Διάλλειμα 10'
 • Εποικοδομητικός συνδυασμός προσωπικής φροντίδας των κοινωνικών δραστηριοτήτων - περιβάλλοντος
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς και των επιπτώσεων της άνοιας
 • Προγράμματα κατ' οίκον φροντίδας και ασθενείς με άνοια

2η ημέρα :

 • Φροντίδα των φροντιστών
 • Φαρμακευτικές παρεμβάσεις
 • Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
 • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην κοινότητα
 • Διάλλειμα 10'
 • Βιωματικές ασκήσεις κατανόησης 
 • Βοηθητικά εργαλεία και παρεμβάσεις
 • Διαχείριση του άγχους
 • Ρυθμιστικά θέματα - Δικαιώματα των ατόμων με άνοια/νομικές παρεμβάσεις