Οι εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνουμε θα δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα σεμινάρια μας και μέσω internet.