Εξ' αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κοινωνικων Λειτουργών

 

Για το ακαδημαικό έτος 2017 και έπειτα από την επιτυχημένη πορεία του επιμορφωτικού προγράμματος των Κοινωνικών Λειτουργών των 2 τελευταίων ετών, απευθυνόμαστε σε τελειόφοιτους & επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς εργαζόμενους ή άνεργους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα της δια ζώσης εκπαίδευσης ή διαμένουν σε πόλεις εκτός των Αθηνών. Υλοποιούμε ένα πρότυπο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου να καλύψουμε τα αυξανόμενα αιτήματα των επαγγελματιών των παραπάνω κατηγοριών.

 

Το πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης απευθύνεται :

 • Σε νέους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και σε φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας που πραγματοποιούν την εργαστηριακή ή την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο ή επιθυμούν υποστηρικτική εποπτεία ως αποτέλεσμα της δυναμικής της ομάδας.
 • Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους ή τυγχάνει να απασχολούνται εθελοντικά ή είναι εργαζόμενοι σε Φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ευρύτερης Κοινωνικής Πολιτικής στην Κοινότητα (Σύλλογοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά.), στην εκπαίδευση (Α' βαθμια, Β' βάθμια εκπαίδευση) ή την ψυχική υγεία (Ξενώνες, οικοτροφεία, άλλες δομές περίθαλψης).

Σκοπός των μαθημάτων είναι η ενεργητική, διαρκής ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματιών στο χώρο εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια δημιουργίας διεπιστημονικών ομάδων.

 

 • Παρέχεται ομαδική εποπτεία σε κάθε συνάντηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση από την ομάδα.
 • Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 2 μηνιαίες συναντήσεις και θα είναι διάρκειας 3 ωρών .
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 διδακτικές ώρες και ορίζεται αντίστοιχα σε 24 ώρες διαδικτυακού μαθήματος και 6 ώρες θεωρητικής μελέτης, εκπόνησης εργασιών, κλπ.
 • Το κόστος συμμετοχής για το 4 μηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέρχεται στα 150 ευρώ.
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

(Για περισσότερες πληροφορίες και διευκολύνσεις στην καταβολή του ποσού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

 

Εγγραφείτε ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσοτερες πληροφορίες

Προσδοκώμενα αποτελέσματα :

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να :

 • Συμμετέχουν αποτελεσματικά σε προγράμματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Αντιλαμβάνονται την σχέση τους με το πλαίσιο πρακτικής ή τον χώρο εργασίας
 • Εμπλέκονται ενεργητικά στις δράσεις, τα προγράμματα και τα δίκτυα των Φορέων εργασίας
 • Αναπτύξουν νέες στάσεις σε ότι αφορά το επιστημονικό προφίλ και την δεοντολογία (αξίες, όρια, λειτουργία, συμπεριφορά0
 • Αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (σύνταξη κοινωνικού ιστορικού, συλλογή στοιχείων, λήψη συνέντευξης, κ.ά.)
 • Συνεργάζονται σε ομάδες και να εκπονούν εργασίες
 • Μπορούν να παρουσιάσουν με επάρκεια μια εργασία με ηλεκτρονικά μέσα
 • Χειριστούν αποτελεσματικά πόρους και πηγές στο διαδίκτυο

 

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημέρα : Πέμπτη

Ώρα : 17:00-20:00

Διάρκεια : 3 διδακτικές ώρες

Πέμπτη 19/01 :

 • Έναρξη ομάδας/εναρκτήρια συνάντηση
 • Συμβόλαιο με την ομάδα
 • Παρουσίαση σεμιναρίου και χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης
 • Οι ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού και η εμπειρική μάθηση στα πλαίσια εργασίας
 • Οτρόπος να μαθαίνουμε <<πως να μαθαίνουμε>> και η αξιοποίησή του στα πλαίσια εργασίας
 • Μεθοδολογία μάθησης-τεχνικές
 • Η διαλογική διδασκαλία
 • Μάθηση μέσα από τη δράση
 • Μέθοδος Project

Πέμπτη 26/01 :

 • Οι βιωματικές ασκήσεις
 • Η χρησιμότητα των βιωματικών ασκήσεων
 • Βιωματικές ασκήσεις και παρουσίαση αξιοποίησης τους σε διάφορες περιπτώσεις στα πλαίσια εργασίας
 • Παραδείγματα-τεχνικές
 • Διαμορφωτική αξιολόγηση : αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από συναδέλφους & ημερολόγια
 • Νοητικός χάρτης
 • Συνεργατική μάθηση

Πέμπτη 16/02 :

 • Η Ομάδα
 • Στάδια εξέλιξης της Ομάδας
 • Ανάπτυξη δυναμικής της Ομαδας
 • Θεωρίες δυναμικής της Ομάδας

Πέμπτη 23/02 :

 • Ο ρόλος του Κοινωνικού Επιστήμονα σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας
 • Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων στο  χώρο εργασίας-δεοντολογία και καλές πρακτικές
 • Έντυπα, διαδικασίες υποδοχής, λήψη Ιστορικού, συγκρότηση Ατομικού Φακέλου εξυπηρετούμενου/ασθενούς, διεπιστημονική συνεργασία, παραπομπή, αξιολόγηση

Πέμπτη 16/03 :

 • Η οικογένεια
 • Η οικογένεια απέναντι στην κρίση/νέες προκλήσεις και παρέμβαση σε περιπτώσεις ενδο-οικογενειακής βίας
 • Το πρόγραμμα <<συμβουλευτική γονέων>>
 • Η μεθοδολογία των σχολών γονέων
 • Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού/συντονιστή στις ομάδες γονέων
 • Βιωματικές ασκήσεις/προσομοίωση ομάδας γονέων

Πέμπτη 23/03 :

 • Διαζύγιο των γονέων και η ρήξη στην οικογένεια
 • Διαχείριση της κρίσης από τον ειδικό/η περίπτωση της εισαγγελικής παραγγελίας προς διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανήλικων παιδιών
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας έρευνας συνθηκών διαβίωσης
 • Σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού/καλές πρακτικές/δεοντολογία επαγγέλματος

Πέμπτη 20/04 :

 • Αντικείμενο και σκοπός και στόχοι της Συμβουλευτικής στην Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Ομάδες
 • Ο ρόλος του συμβούλου-Κοινωνικού Λειτουργού στα πλαίσια εργασίας, σε προγράμματα στην κοινότητα και στις δομές ψυχικής υγείας
 • Απαραίτητες δεξιότητες κατά τη συμβουλευτική διαδικασία
 • Συμβουλευτική σχέση/Δεοντολογία επαγγέλματος

Πέμπτη 27/04 :

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη/ενθάρρυνση/δυναμική ενίσχυση
 • Εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής/πόροι ενίσχυσης/διεπιστημονική συνεργασία
 • Μεθοδολογία ομαλής μετάβασης της περίπτωσης
 • Καλές πρακτικές παραπομπής της περίπτωσης/Δεοντολογία επαγγέλματος
 • Αξιολόγηση προγράμματος